สมาคมฯ จัดทำบุญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่: 
Friday, December 30, 2016 - 10:00

สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ทำบุญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559