ประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้สมาชิกเตรียมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ปล. วาระนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมอีกครั้ง