เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

รวมลิงค์เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) Old Japan Students Association, Thailand (OJSAT) www.ojsat.or.th
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. www.tpa.or.th/‎
Japan-Thailand Economic Cooperation Society www.jtecs.or.jp/‎
Japanese Association in Thailand www.jat.or.th/‎
The Japan Thailand Association nihon-thaikyokai.go-web.jp/‎
สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น - Welcome to Thai-Japanese Association www.thai-japanasso.or.th/