เชิญชวนสมาชิกส่งบทความ

วันที่: 
Monday, January 20, 2014 - 00:00

มีภาพที่อยากให้ดู มีความรู้อยากแบ่งปัน คิดถึงคืนวันที่เคยไปญี่ปุ่น
 
สมาคมผู้รับทุนไจก้า ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประจำปีของสมาคม ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ
 - ประสบการณ์เมื่อครั้ง ไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น
 - ประสบการณ์หลังกลับมาประเทศไทย
 - ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น ที่อยากแบ่งปัน
 - อื่นๆ
 
กรุณาส่งชื่อ-สกุล พร้อมบทความและภาพประกอบ มาที่ jaathai@live.com ภายในวันที่ 20 ม.ค. 56
**ผู้เขียนได้รับของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ** บทความจะนำไปตีพิมพ์ลงในวารสารฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสมาคมค่ะ