การประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2556

 
    สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการฯและสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ซึ่งในการประชุมได้มีการชี้แจงผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา และการเลือกตั้งนายกสมาคม ประจำปี 2556 - 2558 ซึ่งนายนคร ศิลปอาชาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง