ระหว่างทดลองระบบ

     ขณะนี้ เว็บไซต์ของสมาคมอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมได้ทางเว็บไซต์ http://www.jaat.or.th และทางเฟสบุ้ค http://fb.me/jaat.page