ระหว่างทดลองระบบ

     ขณะนี้ เว็บไซต์ของสมาคมอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมได้ทางเว็บไซต์ http://www.jaat.or.th และทางเฟสบุ้ค http://fb.me/jaat.page

 
 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

Saturday, March 12, 2016 - 09:00

เรียน สมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ Bangkok Club ห้องประชุมชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ เขตสาทร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.

โปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่ http://goo.gl/forms/2Vrqsj4jjk ภายในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2558

Sunday, March 1, 2015 - 09:30

ด้วยสมาคมฯจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา รัชดา กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาอภิเษก)
สมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ สมาคมฯ

บทความจากสมาชิก


ระหว่างทดลองระบบ

     ขณะนี้ เว็บไซต์ของสมาคมอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบ ขออภัยในความไม่สะดวก ท่านสามารถติดตามข่าวสารของสมาคมได้ทางเว็บไซต์ http://www.jaat.or.th และทางเฟสบุ้ค http://fb.me/jaat.page

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.
โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย JICA ALUMNI Association of Thailand, JAAT

* ลงทะเบียน 8.30 น เริ่มอบรมปฏิบัติการ 9.00 น กรุณานำกล้องดิจิตัลส่วนตัวของท่าน มาด้วย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA )

 
        ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ( Official Development Assistance หรือ ODA ) ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้สนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญ โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นและไทย 
 
การให้ความร่วมมือ คือ นโยบายหลักของ ODA

โครงการประกวดภาพถ่ายครบรอบ 60 ปี ODA ไทย-ญี่ปุ่น

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา”
********************************************
สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา” ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA ) โดยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือกัน ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิค เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา”เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสดังกล่าว

องค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

รวมลิงค์เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

Alumni ในประเทศอื่นๆ

Subscribe to สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย RSS