ข่าวสาร

@JAAT Official Line

ขณะนี้สมาคมผู้รับทุนไจก้าฯ มี Line ทางการ ไว้รับข่าวสารและกิจกรรมจากสมาคมฯโดยตรงแล้วนะคะ เชิญ add เราได้โดยใช้ไอดี @jaat หรือสแกนคิวอาร์ ตามที่แนบมา
ทั้งนี้...จะเป็นการส่งข่าวสารโดยตรงกับสมาคมฯ (ไม่ต้องห่วงเรื่องจำนวนข้อความมากเกินแบบกรุ๊ปไลน์) แล้วเจอกันค่ะ

ประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมใหญ่ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ขอให้สมาชิกเตรียมเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป ปล. วาระนี้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมอีกครั้ง

Tsunami 2nd Memorial Event

Tsunami 2nd Memorial Event held on 10 March 2013 at Wat Benchamabophit Dusitwanaram.

การเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ

นายนคร ศิลปอาชานายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับฯพณฯ นายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นแระจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานจัดงานเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอน ไทย-ญี่ปุ่น ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเงินรายได้จากการจัดงาน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2556

 
    สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีกรรมการฯและสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 65 คน ซึ่งในการประชุมได้มีการชี้แจงผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา และการเลือกตั้งนายกสมาคม ประจำปี 2556 - 2558 acheter du cialis en ligne ซึ่งนายนคร ศิลปอาชาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง