กิจกรรมของสมาคม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

Sunday, February 10, 2019 - 09:30

ด้วยสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-14.30 น.
ณ ห้อง Sapphire โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

สมาคมฯ จัดทำบุญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Friday, December 30, 2016 - 10:00

สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ทำบุญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

ถ่ายรูปเจ๋ง ....... ด้วยมือถือ

Thursday, December 29, 2016 - 22:15

ขอรับเอกสารได้ที่ สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

Saturday, March 12, 2016 - 09:00

เรียน สมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ Bangkok Club ห้องประชุมชั้น 28 อาคารสาทรซิตี้ เขตสาทร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น.

โปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุมที่ http://goo.gl/forms/2Vrqsj4jjk ภายในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญใหญ่ประจำปี พ.ศ. 2558

Sunday, March 1, 2015 - 09:30

ด้วยสมาคมฯจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ฮอลล์ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา รัชดา กรุงเทพฯ (ใกล้สถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาอภิเษก)
สมาคมฯ จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และโปรดประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้ สมาคมฯ

JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา

Wednesday, December 17, 2014 - 13:00

ในวาระโอกาสครบรอบ 60 ปี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น (Official Development Assistance : ODA) ในปี พ.ศ. 2557 นี้
สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม “JICA ALUMNI : 60 ปี ญี่ปุ่น-ไทยร่วมใจพัฒนา”
ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ์ ฯ

กิจกรรมสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานของประเทศญี่ปุ่น

Saturday, September 13, 2014 - 09:30

กิจกรรมสัมมนาวัฒนธรรมการทำงานของประเทศญี่ปุ่น
โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
จัดร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ ห้องบรรยาย S - 106 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

โครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”

Saturday, January 25, 2014 - 08:30

สมาคมผู้รับทุนไจก้าขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป“ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 20 มกราคม 2557

เชิญชวนสมาชิกส่งบทความ

Monday, January 20, 2014 - 00:00

มีภาพที่อยากให้ดู https://www.cialissansordonnancefr24.com/cialis-pas-cher/ มีความรู้อยากแบ่งปัน คิดถึงคืนวันที่เคยไปญี่ปุ่น
 
สมาคมผู้รับทุนไจก้า ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารประจำปีของสมาคม ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เกี่ยวกับ
 - ประสบการณ์เมื่อครั้ง ไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น
 - ประสบการณ์หลังกลับมาประเทศไทย
 - ความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น ที่อยากแบ่งปัน
 - อื่นๆ
 

Children Day

Friday, January 10, 2014 - 08:30

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557

รายละเอียดกำหนดการ

Pages