รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.
โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย JICA ALUMNI Association of Thailand, JAAT

* ลงทะเบียน 8.30 น เริ่มอบรมปฏิบัติการ 9.00 น กรุณานำกล้องดิจิตัลส่วนตัวของท่าน มาด้วย

 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

Sunday, February 10, 2019 - 09:30

ด้วยสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-14.30 น.
ณ ห้อง Sapphire โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

สมาคมฯ จัดทำบุญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Friday, December 30, 2016 - 10:00

สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ทำบุญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

บทความจากสมาชิก


รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.
โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย JICA ALUMNI Association of Thailand, JAAT

* ลงทะเบียน 8.30 น เริ่มอบรมปฏิบัติการ 9.00 น กรุณานำกล้องดิจิตัลส่วนตัวของท่าน มาด้วย

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA )

 
        ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ ( Official Development Assistance หรือ ODA ) ประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินกิจกรรมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้สนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิคเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญ โดยในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นและไทย 
 
การให้ความร่วมมือ คือ นโยบายหลักของ ODA

โครงการประกวดภาพถ่ายครบรอบ 60 ปี ODA ไทย-ญี่ปุ่น

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา”
********************************************
สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา” ในปี พ.ศ. 2557 นี้ เป็นโอกาสครบรอบ 60 ปีของความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่น ( Official Development Assistance, ODA ) โดยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้มีความร่วมมือกัน ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนทางด้านการเงินและทางเทคนิค เพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่มีรัฐบาลเป็นแกนนำสำคัญสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “60 ปี ญี่ปุ่น – ไทย ร่วมใจพัฒนา”เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสดังกล่าว

องค์กรญี่ปุ่นในประเทศไทย

 

เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

รวมลิงค์เครือข่าย ไทย-ญี่ปุ่น

Alumni ในประเทศอื่นๆ

Subscribe to สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย RSS